english
European PPP Center

16. kiadás

Megalakult a Kazahsztáni Köz- és Magánszféra Partnersége Központ
2008. december 2.

Kazahsztán 2008 augusztusában létrehozta a köz- és magánszféra partnerségére (PPP) szakosodott egységet „Kazahsztáni Köz- és Magánszféra Partnersége Központ” néven.

Az alapítást elősegítette, hogy 2008 júliusában jóváhagyták a koncessziós törvény módosítását, amelyet először 2006-ban fogadtak el. Kazahsztánban a koncesszió és a PPP fogalmakat gyakran használják rokon értelmű, felcserélhető kifejezésként, sőt koncesszió alatt a PPP egyik formáját értik.

A kazah koncessziós törvény legújabb módosítása főként a koncessziók kiválasztása és nyújtása eljárásmódjának tökéletesítésére irányult, biztosítva a koncessziós projektek vonzóvá tételét a magánszféra számára további állami támogatások nyújtása által, valamint fejlesztve az intézményi rendszert.

A Kazahsztáni Köz- és Magánszféra Partnersége Központ egyetlen részvényese a Kazah Köztársaság kormánya, amelyet a Kazah Köztársaság Gazdasági és Költségvetés-tervező Minisztériuma képvisel.

A központ létrehozásának fő oka az átláthatóság biztosítása, a szakértelem és a megfelelő gondosság alkalmazása a koncessziós projektek kiválasztási folyamata során és nagyfokú szakértelem és tapasztalat összegyűjtése a PPP területén belül.

A Kazahsztáni Köz- és Magánszféra Partnersége Központ fő tevékenységi körébe tartozik a koncessziós projektek gazdasági kiértékelése a projekt előkészítésének minden szakaszában, beleértve a következő szakaszok kiértékelését:

 • befektetési javaslat,
 • megvalósíthatósági tanulmány,
 • ajánlati dokumentáció,
 • potencionális koncessziósok ájanlata,
 • koncessziós szerződések.

Kazahsztánban a koncessziós projektek előkészítéséért az egyes minisztériumok felelősek, amelyek szakértőket alkalmazhatnak a lebonyolítás folyamán. Ebben a folyamatban a Kazahsztáni Köz- és Magánszféra Partnersége Központ külső független kormányzati „tanácsadó” szerepét tölti be, amely fő célként tartja szem előtt a köz- és magánszféra, valamint a végső felhasználók érdekeinek egyensúlyban tartását. Továbbá, miután a koncessziós szerződést aláírták, a Központ nyomon követi a beruházást és biztosítja annak és a vele járó kockázatoknak a felügyeletét a lebonyolítás folyamán.

A Kazahsztáni Köz- és Magánszféra Partnersége Központ a projekteket egész élettartamuk folyamán nyomon követi, ezen felül fontos szerepet tölt be a beruházások előkészítésére és értékelésére vonatkozó módszertanok kidolgozásában, az intézményes fejlesztési javaslatok előterjesztésében és az állami és más, PPP területén belüli szervek képzésében.

Jelenleg a Kazahsztáni Köz- és Magánszféra Partnersége Központ 45 szakértőből (beleértve az adminisztrációs alkalmazottakat is) áll. Mindemellett nyitott más országok PPP egységeivel, nemzetközi szervezetekkel, tanácsadó cégekkel és más érdeklődő felekkel való együttműködésre.

A PPP fejlődésének fő mérföldkövei a Kazahsztáni Köz- és Magánszféra Partnersége Központ létrehozását megelőzően a következők:

 • 2005. július 6. – az első koncessziós szerződés aláírása az Új Shar Vasútállomás megépítésére és üzemeltetésére – Ust-Kamenogorsk vasútvonal,
 • 2005. december 28. – koncessziós szerződés aláírása a Dél-Kazahsztán Aktobe térség inter-regionális elektromos vezeték megépítésére,
 • 2006. július 7. – Koncessziós Törvény jóváhagyása,
 • 2007. – koncessziós szerződések aláírása: Utas terminál Aktau város nemzetközi reptere, Yeraliyevo-Kuryk vasútvonal, Makat-Kandyagash vasútvonal villamosítása,
 • 2008. – koncessziós szerződések aláírása: Gázturbina erőmű Aktobe régió Kandyagash városában, Korgas-Zhetigen vasútvonal,
 • 2008. július 5. – A koncessziós törvény és más kapcsolódó szabályzatok módosítása,
 • 2008. július 17. – A Kazah Kormány határozata a Kazahsztáni Köz- és Magánszféra Partnersége Központ létrehozására részvénytársaság formájában,
 • 2008. augusztus 12. - Kazahsztáni Köz- és Magánszféra Partnersége Központ hivatalos regisztrációja.

Forrás: Kazahsztáni Köz- és Magánszféra Partnersége Központ
Tel.: + 7 7172 51 70 70
Email: baurka@ppp.kz
Web: www.ppp-center.kz (indítás 2009 január)


Az Eurovignette rendszer módosítása eltörli a tehergépjármű vezetők "engedélyét" a szennyezésre
2008. november 20.

Az Eurovignette rendszer irányelveinek módosítása véget fog vetni a közúti szállítás kiváltságos helyzetének, értettek egyet politikusok és szakértők a november 18-án Strasbourgban megtartott magas szintű egyeztetésen, ahol az európai vasúti szektor volt a házigazda. Jelenleg a tagállamok legálisan védve vannak a teherautók környezetre gyakorolt hatása miatti tényleges károk megtérítésétől. Ez a tény torzítja a szállítmányozási szektorban az egyes szállítók közti versenyhelyzetet, mivel a vasútakra terhelhetők a szállításhoz kapcsolodó „külső költégek” a pályadíjakon felül.

Az Eurovignette rendszer direktíváinak módosításáról szóló vitán az Európai Parlament számos vezető tagja vett részt, csakúgy mint európai és nemzeti tisztviselők. Az EU-27-en belül jelenleg a teljes szén-dioxid kibocsátás 27 %-át a közlekedés adja, amelyből a közúti szállítás ennek 72 %-áért felelős – ez az, ami rendkívül sürgősen határozott cselekvésre ösztönöz a közúti járművek részéről történő szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

Saïd El Khadraoui, az Európai Parlament részéről az Eurovignette Direktívákra vonatkozó módosítás referense az eseményen üdvözítette a Bizottság kezdeményezését, beleértve a bevételek előirányzására vonatkozó javaslatot is a fenntartható mobilitás fejlesztésére. Szerinte ez volt a legszükségesebb lépés annak érdekében, hogy a közúti szektort összhangba hozzák a többi szektorral. Mint referens, kezdeményezni fogja a Direktíváknál a külső költségek szélesebb körének bevonását : "A torlódás, a helyi légszennyezés és a zaj okozta költségeken túlmenően, ahogy a Bizottság is javasolta, a módosított Eurovignette direktíva lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy szén-dioxid kibocsátásuk miatt megbüntessék a tehergépjárműveket"-mondta.

Marc Papinutti, a francia Ökológiai, Fenntartható Fejlődés és Vidéktervezés Minisztériumának közlekedési és infrastruktúra igazgatója megerősítette, hogy a jelenlegi francia EU elnökség arra törekszik, hogy a Direktívák módosítása terén lényeges előrelépéseket érjen el annak érdekében, hogy megállapodás szülessen lehetőleg még a jelenlegi törvényhozási periódus vége előtt, 2009 júniusában. A megállapodást első olvasatra a vasúti szektor is nagyon támogatja. Michael Clausecker, az UNIFE főigazgatója szerint: "Bár jobban preferálunk egy igényesebb direktívát, beleértve a szén-dioxid kibocsátást és a baleseti költségeket, nyomást gyakorolva a helyzetre támogatni fogjuk az Európai Bizottságot, Tanácsot és Parlamentet egy megállapodás létrehozásában."

Mathias Hellriegel, a klímaváltozás elleni szabályok alkalmazásának vezető jogi szakértője hangsúlyozta, hogy a Bizottság javaslata nem kötelezi a tagállamokat a külső költségek felszámítására: "A módosított Eurovignette a kormányok számára egyszerűen lehetővé tenné a megfelelő árképzés alkalmazását a közúti szállítás tekintetében, összhangba hozva azt a többi szektorral, mint a légi közlekedés és a hajózás, amelyeket szintén bevonnak a Károsanyag Kibocsátási Megállapodásba." mondta. "A jogszabályokat a piac valamennyi versenyzőjének egyformán kell alkalmaznia annak érdekében, hogy az árak tükrözzék a valós költségeket", tette hozzá.

Johannes Ludewig, a CER vezérigazgatója egyetértett: "Az a tény, hogy a közútnál még nem alkalmazzák széles körűen az externális költségek figyelembe vételét, míg ezzel ellentétben a vasútnál, mint a közlekedés legkörnyezetvédőbb módozatánál sajátos szabályozás szerint és az európai Károsanyag Kibocsátási Megállapodásban való indirekt részvételén keresztül már alkalmazzák, lelassítja a szükséges váltást a közúti közlekedésről a vasút irányába. Ha az EU klímaváltozással kapcsolatos céljait komolyan veszik, a közlekedési szektorból származó üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni kell. A tehergépjárműveknek fizetniük kell a környezetre gyakorolt hatásuk miatt”, mondta.

Michael Robson, az EIM főtitkára az Eurovignette módosításának lehetséges hasznait hangsúlyozta: “Az Eurovignette az áruk árában nem fog jelentős növekedést okozni. Azonban a direktíva rávezeti majd a szennyezőket, hogy fizessenek.”

Forrás: EIM Rail

Partner szervezet
Partner szervezet
Partner szervezet
Partner szervezet

Kazahsztáni PPP Központ

 

 

 

részletek 

Partner szervezet
Partner Szervezet
Partner szervezet

Promóciós lehetőségek az Ön szervezete számára.

részletek